Systeemmaatregelen bij dijkversterking


Waterschap Limburg werkt in de Noordelijke Maasvallei op 15 locaties samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Naast het versterken en verhogen van dijken wordt op vier locaties het verleggen van dijken verkend, om de Maas meer ruimte te geven.

Historie van het gebied

De geschiedenis van de Limburgse waterkeringen is relatief kort. Lange tijd was er geen bescherming door dijken tegen hoogwater. Pas na de overstromingen in 1993 en 1995 zijn er noodkades aangelegd. Inmiddels blijkt dat deze keringen te laag zijn of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas vanwege klimaatveranderingen moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg versterkt en verhoogt daarom de komende jaren op 15 locaties circa 40 kilometer aan waterkeringen.

Dijkverleggingen voor behoud winterbed (systeemmaatregelen)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden dus minder kans op overstromingen. De volgende dijkverleggingen worden onderzocht: in Well, Arcen, Baarlo - Hout-Blerick en Thorn - Wessem. Dit noemen we systeemmaatregelen. Waar mogelijk worden andere kansen meegenomen. Zo vindt in Thorn – Wessem onderzoek plaats naar de inrichting van een retentiegebied. Op een aantal locaties worden de mogelijkheden tot beek- en watersysteemherstel in de verkenning meegenomen.

Planning  systeemmaatregelen

De verkenningen naar de systeemmaatregelen worden naar verwachting in 2019 afgerond. Naar verwachting gaat vanaf 2022 voor de vier genoemde projecten de realisatiefase van start.

Vragen

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u nog vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl


Systeemmaatregelen in beeld

Geluiden uit de omgeving

Systeemmaatregelen in kaart

Kaartje (overgetekendmet legenda_2[1]

Meer informatie over systeemmaatregelen

Arcen_fotosessie_21