Onder de loep: Wettelijke waterveiligheidsnormen


Nederland heeft een indrukwekkend stelsel aan waterkeringen dat ons beschermt tegen hoge waterstanden op zee, van grote rivieren of meren. In de Waterwet staan de wettelijke veiligheidsnormen voor dijken. Deze normen zorgen dat iedereen die achter een primaire kering woont of werkt, wordt beschermd tegen een overstroming.

In deze afbeelding nemen we die wettelijke waterveiligheidsnormen onder de loep.