Aanmelden stuw


In de strijd tegen de verdroging van landbouwgronden in Limburg wil Waterschap Limburg stuwen plaatsen in berm-, kavel- en perceelsloten die parallel aan en eventueel door uw landbouwgronden lopen. Deze stuwen houden water langer vast en zorgen voor een plaatselijke verhoging van de  grondwaterstand. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Mogelijk liggen dergelijke sloten om of in uw percelen. Daarom vragen we u mee te doen met het stuwenproject van Waterschap Limburg en de LLTB. Met een stuw kunt u zelf bijdragen aan een grondwaterverhoging die uw gewasteelt ten goede komt.

Bekijk via de overzichtskaart kansrijke sloten en beoogde stuwlocaties op en rond uw perceel. Deze locaties komen voort uit een inventarisatie van de diepte- en hoogteligging van watergangen in relatie tot het grondgebruik.

Wilt u meedoen aan het stuwenproject? Laat dan hieronder uw gegevens achter. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de locatie(s) van de stuw(en) op en rond uw perceel samen met u te bepalen.

Wilt u méér stuwen op en rond uw perceel laten plaatsen dan zichtbaar is op de overzichtskaart? Geef dan hieronder uw toelichting, eventueel met behulp van een schets die u kunt uploaden.

!  * verplichte invulvelden
Uw gegevens
Hierbij verklaar ik dat *
Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.

Projectvoorwaarden Eigendom

De te plaatsen stuw is eigendom van waterschap Limburg en wordt als zodanig opgenomen op de Legger.

Onderhoud

Het reguliere onderhoud van de stuw ligt bij u. U dient de stuw vrij te houden van begroeiing, zand en eventuele obstakels. Hiermee vermindert u het risico van beschadiging aan de stuw door onderhouds- of oogstwerkzaamheden en blijft de stuw toegankelijk voor monitoring door het waterschap.

Reparatie

Waterschap Limburg verzorgt de reparatie aan of vervanging van de stuw, mits de stuw door u goed wordt bediend en eventuele schade niet aan uw of andermans handelen is te wijten.

Wijziging

Indien het gebruik/eigendom van het perceel waarin uw stuw ligt wijzigt, dient u de nieuwe gebruiker/eigenaar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de stuw en van de daaraan verbonden verplichtingen. Tevens dient u de nieuwe gebruiker/eigenaar er op te wijzen dat deze het waterschap op de hoogte stelt van de wijziging. De wijziging kan via Cluster Areaalbeheer van Waterschap Limburg vergunningen@waterschaplimburg.nl worden doorgegeven.

Waterschapsverordening

Conform paragraaf 2.1.15 (Stuwen en andere peilregulerende werken in een oppervlaktewater) van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg gelden enkele regels voor de instellingen van de stuwen in de overige wateren en een specifieke zorgplicht.

Deze zorgplicht houdt in ieder geval in dat de stuw goed moet worden onderhouden en dat door de bediening van de stuw andere gebruikers van het oppervlaktewater geen schade hebben.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de stuwen? Neem dat contact op via 088 – 88 90 100 of via ikwileenstuw@waterschaplimburg.nl.