Tegengaan droogte én wateroverlast met zandzakken


Vorig jaar zijn we, samen met de gemeente Nederweert, gestart met een meerjarige pilot om  zo veel mogelijk water vast te houden. Dit doen we in de bermsloten in de buurt van de Frenkenbaan (zie onderstaand kaartje). We hopen zo een bijdrage te leveren aan de verminderen van droogte én aan het beperken van wateroverlast in de beken. Deze test past mooi in het programma “Platteland in ontwikkeling Weerterland”.

Waarom een pilot ?

Nederland, met name Limburg, kampt de laatste jaren met extreme wateroverlast. Denk bijvoorbeeld aan de zeer natte zomers van 2014, 2016, 2021. Vanaf 2017 hebben we juist te maken met extreme droogte.  Het is dus belangrijk om maatregelen te bedenken en te testen die wateroverlast én droogte bestrijden.

Een van die maatregelen kan het vasthouden van water in de bermsloten zijn. Als het hard regent, zorgen we dat het water van de weg niet meteen in de beken komt. We houden het water langer in de sloten vast zodat er geen wateroverlast ontstaat bij de beken.
Laten we dit regenwater vervolgens in de bodem zakken, dan slaan we water op voor droge tijden. In de buurt van de Frenkenbaan gaan we nu met deze pilot onderzoeken of dat goed werkt.

Wat houdt de pilot in?

We meten onder verschillende omstandigheden wat er precies gebeurt met de afvoer van het regenwater.  We starten half juli 2021 met metingen van waterstanden in de huidige situatie. In oktober 2022 plaatsen we in (wegberm)sloten op sommige plekken  zandzakken. De zandzakken blijven één jaar liggen.

Overzicht locatie zandzakken
Op deze kaart ziet u waar we de zandzakken neerleggen.

Samenwerken en goed contact houden

U begrijpt dat een goed contact en samenwerking tussen u en ons heel belangrijk is voor het slagen van de pilot én voor de eindoplossing. Daar zetten wij ons graag voor in. Als het water bij u of in de omgeving  schade dreigt te veroorzaken,  verwijderen wij de zandzakken onmiddellijk. In een noodgeval mag u zelf de zandzakken al verwijderen.

Leg in elk geval altijd contact met ons als u zich zorgen maakt over een plaatselijke situatie.  Wij hebben twee contactpersonen benoemd die alle informatie hebben en die u graag verder helpen.

Dat zijn:

Rudie Peeten (e-mail: r.peeten@waterschaplimburg.nl, tel: 088 - 88 90 100) namens Waterschap Limburg

en

Coen Janssen (e-mail: c.janssen@nederweert.nl, tel: 0495 - 67 71 11) namens de Gemeente Nederweert