Tips om water langer vast te houden

Gepubliceerd op 9 maart 2023

De grondwaterstanden in Limburg zijn door de droge zomers van de afgelopen jaren nog niet op het gewenste peil. Daarom roepen we op om nog steeds de stuwen hoog te houden en het water zo lang mogelijk vast te houden. Zo kunnen we de grondwaterstanden aan te vullen. Op deze pagina staan tips om water langer vast te houden.

Hou stuwen hoog!

Door stuwen hoog te zetten, blijft water langer in de systemen. Zo is er meer tijd voor het water om in de bodem te infiltreren en draagt het hoog zetten van de stuwen bij aan een beter grondwaterpeil. Daarom houden we al onze stuwen in de hoge stand om water zo lang mogelijk vast te houden. Heb je een agrarische stuw op jouw perceel, dan ben je verplicht deze in de hoge stand te zetten.

Hiervan kan je afwijken op het moment dat je werkzaamheden op jouw perceel moet uitvoeren. Wanneer de uitzonderingssituatie niet meer aanwezig is, moet de hoge stand opnieuw ingesteld worden.


Het belang van subirrigatie

Ben je in het bezit van een peilgestuurd drainagesysteem? Hanteer dan een zo hoog mogelijke peilstand, zodat het water goed kan infiltreren. Subirrigatie door middel van peilgestuurd draineren is de beste methode om water vast te houden. Afhankelijk van jouw grondgebruik kan je het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland. We adviseren je graag over hoe je de drainages het beste kan instellen. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Nieuwe technieken toepassen

Het landschap en ons klimaat veranderd en dat betekent dat we nieuwe technieken moeten proberen. Denk bijvoorbeeld aan een techniek om te zien op welke plekken de bodem het minste water opvangt of camera's die de dikte van bomen opmeten om de groei te monitoren. Al deze technieken helpen om precies te achterhalen wat jouw perceel nodig heeft, in het onderstaande filmpje leggen we een aantal nieuwe technieken uit.

Beregeningstechnieken

Tijdens droge periodes moeten we verstandig omgaan met water, ook als agrariër is dit van groot belang. Beregening is heel belangrijk maar er zijn verschillende technieken waar u uit kunt kiezen. De drie belangrijkste beregeningstechnieken leggen we hieronder uit.