Voor agrariërs


Nieuwsbrief voor agrariërs

boomgaard_08531

Het waterschap verstuurd regelmatig een nieuwsbrief voor agrariërs.

Hier kunt u de vorige uitgaven teruglezen.

Regelgeving voor bedrijfsvoering

tuinkas californie-DSCF3418

Om te zorgen voor schoon en voldoende water en om overlast te voorkomen, gelden er regels voor diverse agrarische activiteiten.

Tips schoon water voor agrariërs

beregenenhaspel

Hier vindt u enkele handige tips hoe u kunt bijdragen aan schoon en voldoende water door kleine aanpassingen in uw bedrijfsvoering.

Melding doen of vergunning aanvragen?

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Met onze digitale vergunningchecker kan iedereen die plannen heeft heel eenvoudig online vinden welke regels gelden.

Water onttrekken voor beregenen

ontrekken uit beek

Het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater is aan regels gebonden. Op deze pagina leest u welke regels er wanneer en voor wie gelden.

Teelt- en mestvrije zones

Tungelroysebeek na herinrichting

Aan het betelen van gronden langs watergangen zijn regels verbonden met het oog op de bescherming van de waterkwaliteit.

Voorkomen van erfafspoeling

kassen_08535

Om verontreiniging van afspoelwater te voorkomen, is het belangrijk om de (vaste) mest en het (kuil-)voer goed op te slaan.

Erosie en niet-kerende grondbewerking

noodweer-in-het-heuvelland-1 (Breedbeeld)

Oppervlakkig afstromend water op hellingen van Zuid-Limburg veroorzaakt regelmatig bodemerosie en water- en modderoverlast.