Houd water vast


Het is een steeds groter probleem: de droogte. De gemiddelde neerslag van 750 mm wordt ook in 2022 niet gehaald. In gedeelten van Midden-Limburg verwachten we een tekort van 300 mm.

De verwachting is dat er in de toekomst minder grondwater beschikbaar is. En dat baart ons zorgen. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht en dus is actie nodig. En dat kunnen we niet alleen. Samen hebben staan we voor de uitdaging om water zeker te stellen voor de toekomst. Dit is in het belang van de volksgezondheid, de voedselzekerheid en de biodiversiteit. Voor de komende maanden roepen Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond op tot het zoveel mogelijk vasthouden van water in de winter. Doel is een betere uitgangspositie van grondwaterpeilen in het voorjaar. Daarmee wil Waterschap Limburg voorkomen dat ze al vroeg in het jaar een beregeningsverbod moet instellen. Soms is het echter helaas nodig om de beken en dan met name de flora en fauna in de beken, te beschermen. De investeringen die het waterschap de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben zijn vruchten afgeworpen. Immers we waren het laatste waterschap dat een onttrekkingsverbod heeft ingesteld.

Themabijeenkomsten

We hopen met het informeren van agrariërs en het uitleggen van mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen dat meer boeren en tuinders mee willen doen. Dit doen we in themabijeenkomsten bij ondernemers op locatie, met artikelen (in vakbladen) en filmpjes (op sociale media). We richten ons met name op Midden- en Noord-Limburg, omdat daar de droogte een groter probleem is dan in Zuid-Limburg.

Aanmelden voor een bijeenkomst

Tussen half januari en half februari organiseren de LLTB en Waterschap Limburg vier themabijeenkomsten in Noord- en Midden-Limburg. Dit doen we bij ondernemers op locatie. De thema’s die aan de orde komen, zijn boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van organische stoffen in de bodem.

Er worden meerdere events gehouden in januari en februari. We hopen u daar te zien! Aanmelden kan via de volgende link: www.lltb.nl/waterbijeenkomsten

Regelmatige updates op deze pagina

De komende tijd plaatsen we op deze pagina alle informatie over dit project. Houd daarom deze pagina, maar ook onze sociale media in de gaten.