Houd water vast


Het is een steeds groter probleem: de droogte. De gemiddelde neerslag van 750 mm wordt ook in 2022 niet gehaald. In gedeelten van Midden-Limburg verwachten we een tekort van 300 mm.

De verwachting is dat er in de toekomst minder grondwater beschikbaar is. En dat baart ons zorgen. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht en dus is actie nodig. En dat kunnen we niet alleen. Samen hebben staan we voor de uitdaging om water zeker te stellen voor de toekomst. Dit is in het belang van de volksgezondheid, de voedselzekerheid en de biodiversiteit. Voor de komende maanden roepen Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond op tot het zoveel mogelijk vasthouden van water in de winter. Doel is een betere uitgangspositie van grondwaterpeilen in het voorjaar. Daarmee wil Waterschap Limburg voorkomen dat ze al vroeg in het jaar een beregeningsverbod moet instellen. Soms is het echter helaas nodig om de beken en dan met name de flora en fauna in de beken, te beschermen. De investeringen die het waterschap de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben zijn vruchten afgeworpen. Immers we waren het laatste waterschap dat een onttrekkingsverbod heeft ingesteld.

Filmpjes over watervasthouden

Hou stuwen hoog!

Door stuwen hoog te zetten, blijft water langer in de systemen. Zo is er meer tijd voor het water om in de bodem te infiltreren en draagt het hoog zetten van de stuwen bij aan een beter grondwaterpeil. Daarom houden we al onze stuwen in de hoge stand om water zo lang mogelijk vast te houden. Heb je een agrarische stuw op jouw perceel, dan ben je verplicht deze in de hoge stand te zetten.

Hiervan kan je afwijken op het moment dat je werkzaamheden op jouw perceel moet uitvoeren. Wanneer de uitzonderingssituatie niet meer aanwezig is, moet de hoge stand opnieuw ingesteld worden.


Het belang van subirrigatie

Ben je in het bezit van een peilgestuurd drainagesysteem? Hanteer dan een zo hoog mogelijke peilstand, zodat het water goed kan infiltreren. Subirrigatie door middel van peilgestuurd draineren is de beste methode om water vast te houden. Afhankelijk van jouw grondgebruik kan je het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland. We adviseren je graag over hoe je de drainages het beste kan instellen. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Nieuwe technieken toepassen

Het landschap en ons klimaat veranderd en dat betekent dat we nieuwe technieken moeten proberen. Denk bijvoorbeeld aan een techniek om te zien op welke plekken de bodem het minste water opvangt of camera's die de dikte van bomen opmeten om de groei te monitoren. Al deze technieken helpen om precies te achterhalen wat jouw perceel nodig heeft, in het onderstaande filmpje leggen we een aantal nieuwe technieken uit.

Beregeningstechnieken

Tijdens droge periodes moeten we verstandig omgaan met water, ook als agrariër is dit van groot belang. Beregening is heel belangrijk maar er zijn verschillende technieken waar u uit kunt kiezen. De drie belangrijkste beregeningstechnieken leggen we hieronder uit.