Eerste onderzoek van de rekenkamer: de ondersteuning van het AB

Gepubliceerd op 9 oktober 2023

Het eerste onderzoeksrapport van de rekenkamer is positief ontvangen door het Algemeen Bestuur.

De taak van de rekenkamer is om het Algemeen Bestuur met behulp van onafhankelijk onderzoek te ondersteunen bij het uitvoeren van haar bestuurlijke taken.

Het onderzoekrapport bestaat uit een vergelijking tussen de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging bij lokale overheden (gemeentes, provincies en waterschappen) en een aanvulling voor de specifieke situatie bij WL.

De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen om de ondersteuning van het AB te versterken.

De aanbevelingen gaan over de rol die het AB wenst te hebben in kaderstelling en in sturing en controle van het beleid en de daarbij aansluitende ondersteuning.

Ondersteuning van het AB gaat over de budgetten voor onderzoek, advies en communicatie, fractieondersteuning en ambtelijke bijstand.

Goede, tijdige en adequate informatie aan het AB is essentieel voor een goede kwaliteit van besluitvorming.
De rekenkamer adviseert het AB ook om te bepalen hoe zij dit willen inrichten en wie daarvoor zorg gaat dragen.

Het AB heeft in haar vergadering van 27 september 2023 een initiatiefvoorstel aangenomen waarmee de uitwerking van deze aanbevelingen ter hand wordt genomen.

Het onderzoeksrapport vindt u rechtsboven aan deze pagina.