Onderzoek naar de verbetering informatiepositie AB


De Rekenkamer van Waterschap Limburg heeft onderzoek gedaan naar de informatiepositie van het algemeen bestuur. Een goede informatiestroom is essentieel voor het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) van elk waterschap. Hoe blijft het AB op de hoogte van wat er speelt en hoe kan het effectief sturen en controleren?

Dit onderzoek is van groot belang om het AB te ondersteunen bij het verkrijgen van een (nog) betere informatievoorziening en -positie.

Dit wordt nog belangrijker nu het werk van het waterschap urgenter en complexer wordt en de steeds politiekere aard van het bestuur.

De belangrijkste conclusies

  1. Het systeem van informatievoorziening voor het AB is op orde, maar kan beter worden benut.
  2. Het samenspel tussen AB, DB en organisatie verloopt harmonieus.
  3. Het AB is volgend maar zegt meer aan het stuur te willen.
  4. Het samenspel tussen AB, DB en organisatie krijgt wel aandacht, maar wordt niet aangepakt.
  5. Er is geen gouden standaard voor goede informatieverstrekking.
  6. Het AB is niet duidelijk in haar informatiebehoefte.

De aanbevelingen

De aanbevelingen in het rapport zijn gericht aan het AB. De onderzoekers bevelen aan om selectief oefenen met het aanbevolen nieuwe gedrag, waarbij AB, DB en organisatie ontdekken wat wel en niet werkt en daarop actie ondernemen om het de volgende keer anders te doen.

Ook is het belangrijk om te oefenen met het inzoomen op politiek relevante details en tegelijkertijd ook uitzoomen om op hoofdlijnen te blijven sturen, en vice versa.

Aanbevolen wordt om als dagelijks bestuur (DB), organisatie en algemeen bestuur (AB) het gesprek met elkaar aan te gaan. Om op die manier te achterhalen wat het gewenste samenspel is en hoe dat gerealiseerd kan worden. Elkaar aanspreken als dat nodig is en als organisatie aandacht houden voor passende ondersteuning van het AB.

De aanbevelingen van de rekenkamer zijn door het algemeen bestuur integraal overgenomen. De uitwerking van de aanbevelingen wordt opgedragen aan de werkgroep Ondersteuning algemeen bestuur.

Het volledige onderzoekrapport kunt u rechtsboven downloaden.


Download hier het rapport