Water op het Schoolplein (WOHS)


Meer dan de helft van Nederland kan overstromen als de dijken of duinen doorbreken. Daarnaast kunnen hoosbuien of langdurige regen leiden tot lokale wateroverlast. De lesmethode “Water op het schoolplein” maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in hun eigen omgeving. Speciaal voor Limburg is samen met Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) deze lesmodule ontwikkeld. Een docent kan deze digitale lesmodule Water op het Schoolplein zelf geven in de klas. Zeer leerzaam, zeker in het kader van klimaatverandering.

Wil je meer informatie, een gastles of heb je vragen voordat je deze les wil geven? Stuur dan een e-mail naar educatie@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie over deze lesmodule staat ook op: Wateroverlast en overstromingen Limburg