Begrotingen en rapportages


Ieder najaar stelt het waterschap de begroting voor het volgende jaar op. Hierin staat wat het waterschap gaat doen, welke kosten dat met zich meebrengt en wat dat betekent voor de belastingtarieven. Het Algemeen Bestuur stelt aan de hand van de begroting de belastingtarieven vast. Het waterschap ontvangt geen vergoeding van de overheid (buiten eventuele projectsubsidies) en heft daarom waterschapsbelasting. Zo betaalt iedereen mee aan droge voeten, voldoende en schoon water.