Melding, schade of klacht


Meldingen

Het waterschap doet er alles aan om het water in Limburg in goede banen te leiden. We vinden het belangrijk om schade die als gevolg van onze werkzaamheden ontstaat te voorkomen of te beperken. Graag horen we hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Geef uw vraag of suggestie door via het meldingenformulier.

Schademeldformulier

Als er schade is ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij het waterschap ligt, kunt u dat melden. Vul hiervoor het schadeformulier in (zie link rechts). 
Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap, zonder onrechtmatig handelen? Lees dan verder over de regeling nadeelcompensatie.

Algemene klacht indienen

U kunt hiervoor het formulier rechts gebruiken.

Klacht over gedragingen bestuurder of ambtenaar indienen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door een bestuurder of ambtenaar van het waterschap bent behandeld? Dan kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal een klacht indienen (zie link rechts).


Zie ook

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD