Marc Breugelmans


Naam: ir. M.A.M. (Marc) Breugelmans

E-mail: m.breugelmans@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Roermond

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Directeur-grootaandeelhouder Arc Nederland BV, Herkenbosch
  • Directeur-grootaandeelhouder Arc Communicatie & Strategie BV, Herkenbosch
  • Directeur-grootaandeelhouder Nettt Interactieve Media BV, Herkenbosch
  • Raadslid CDA Gemeente Roermond, Roermond

onbezoldigd

  • Bestuurslid CDA Limburg, Maastricht
  • Lid diverse maatschappelijke en culturele organisaties, Roermond
  • Voorzitter Stichting Toon Hermans Huis Roermond, Roermond
  • Bestuurslid Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond, Roermond