Arnold Jansen


Naam: A.A.A. (Arnold) Jansen

E-mail: a.jansen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Ottersum

Fractie

Water NATUURlijk (Natuurterreinen)

Functies

Lid algemeen bestuur

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Waterkwaliteit | Ecologie | Zuiveren

 • Natuurgedreven projecten (beekontwikkeling
  en -herstel
 • NPLG (coördinerend)
 • Kaderrichtlijn Water
 • Zuiveren/waterkwaliteit
 • Duurzaamheid
 • lnnovatie
 • Regionale Energietransitie Noord

Externe vertegenwoordiging

 • DB Waterschapsbedrijf Limburg
 • Commissaris Verdygo BV
 • Maasgaard

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting SumMmertime Gennep
 • Voorzitter Stichting Evenementen Gennep
 • Voorzitter Stuurgroep 80 jaar Vrijheid
 • Penningmeester van de Vereniging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen (VDBW)