Arnold Jansen


Naam: A.A.A. (Arnold) Jansen

E-mail: a.jansen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Ottersum

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Leefbaarheid / kwaliteit/zuiveren

 • Natuurgedreven projecten (beekontwikkeling en -herstel)
 • Waterbeheerprogramma*
 • Kaderrichtlijn Water
 • Zuiveren/waterkwaliteit
 • Duurzaamheid*
 • Innovatie
 • Regionale Energietransitie Noord
 • DB Waterschapsbedrijf Limburg
 • Commissaris Verdygo BV
 • Landinrichting Sarsven en de Banen
 • Landschapspark Susteren
 • Maasgaard

Fractie:

Geborgd / Natuurterreinen

Andere functies:

bezoldigd

 • -

onbezoldigd

 • Lid Regionale Verkiezingscommissie D66
 • Voorzitter Stichting Summmertime, Gennep
 • Voorzitter Stichting Bijzondere Evenementen, Gennep
 • Vertrouwenspersoon IVN Maas en Niers, Gennep
 • Dijkwacht Waterschap Limburg