Arnold Jansen (A.A.A.)


Lid dagelijks bestuur

Woonplaats: Ottersum

Portefeuille Leefbaarheid / kwaliteit/zuiveren

 • Natuurgedreven projecten (beekontwikkeling en -herstel)
 • Waterbeheerprogramma*
 • Kaderrichtlijn Water
 • Zuiveren/waterkwaliteit
 • Duurzaamheid*
 • Innovatie
 • Regionale Energietransitie Noord
 • DB Waterschapsbedrijf Limburg
 • Commissaris Verdygo BV
 • Overlegorgaan Nationaal Parken
 • Landinrichting Sarsven en de Banen
 • Landschapspark Susteren
 • Maasgaard

Fractie:

Geborgd / Natuurterreinen

Andere functies:

bezoldigd

 • Senior Groentechnisch Adviseur Alles over Groenbeheer, Eersel

onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting Summmertime, Gennep
 • Voorzitter Stichting Bijzondere Evenementen, Gennep
 • Vertrouwenspersoon IVN Maas en Niers, Gennep