Chrit Wolfhagen


Naam: C.T.G. (Chrit) Wolfhagen

E-mail: c.wolfhagen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Herkenbosch

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Areaalbeheer | Omgevingswet

  • Beheer & onderhoud (asset en areaalbeheer)
  • Data & monitoring/Data op Orde
  • Peilbeheer (oppervlakte- en grondwater)
  • Omgevingswet
  • Renovatie en Herstelprogramma
  • Projecten & Inkoop (watersysteem en waterketen)
  • lnnovatie

Fractie

Geborgd / Ongebouwd

Andere functies

bezoldigd

  • Eigenaar-directeur Wolfhagen Advies en Begeleiding, Herkenbosch

onbezoldigd

  • Voorzitter Jagersvereniging Kievit, Herkenbosch
  • Lid Broederschap Schutterij St. Sebastianus Herkenbosch