Chrit Wolfhagen


Naam: C.T.G. (Chrit) Wolfhagen

E-mail: c.wolfhagen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Herkenbosch

Fractie

BBB+ (Ongebouwd)

Functies

 • Lid algemeen bestuur
 • Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Areaalbeheer | Omgevingswet

 • Beheer & onderhoud (asset en areaalbeheer)
 • Data & monitoring/Data op Orde
 • Peilbeheer (oppervlakte- en grondwater)
 • Omgevingswet
 • Renovatie en Herstelprogramma
 • Projecten & Inkoop (watersysteem en waterketen)
 • Grondzaken
 • Innovatie

Andere functies bezoldigd

 • Eigenaar-directeur Wolfhagen Advies en Begeleiding, Herkenbosch

Andere functies onbezoldigd

 • Voorzitter Jagersvereniging Kievit, Herkenbosch