Saskia Borgers


Naam: S.M.M. (Saskia) Borgers

E-mail: s.borgers@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Functie

Dijkgraaf/Voorzitter

Portefeuille algemeen

  • Mens & Organisatie (Nieuwe WL)
  • Strategie & Communicatie
  • Crisisbeheersing
  • Toezicht & Handhaving
  • Klantcontact
  • Internationalisering

Andere functies

  • Eigenaar Saskia Borgers management en advies - bezoldigd