Josette Van Wersch


Naam: J.S.E. (Josette) Van Wersch

E-mail: j.vanwersch@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Mechelen

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Klimaat / waterketen

 • Water in Balans
 • Projecten in kader wateroverlast
 • Aanpak droogte en wateroverlast
  Vergunningen en toezicht
 • Gemeentelijke samenwerking
 • Samenwerking in de waterketen (strategie)
 • Innovatie
 • Commissievoorzitter Watersysteem, zuiveren en waterketen
 • Unie Commissie Waterketen en Emissie (CWE)
 • Stuurgroep Waterpanels Limburg (Noord en Zuid)
 • BO Nationaal Landschap Zuid-Limburg
  Bestuurlijk Regionaal Overleg Limburg (BROL)
 • Stuurgroepen afvalwaterbeheer
 • Stuurgroep Buitengoed Geul en Maas
 • Stuurgroep Waterhuis Limburg

Fractie

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies

bezoldigd

 • Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg, Roermond
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landgoed Slot Schaesberg

onbezoldigd

 • Lid Zonta Mergelland, Valkenburg