Stedelijk/bebouwd gebied


Banner knop 2

Openbaar gebied

(Stedelijke) waterelementen aanbrengen in de openbare ruimte

Meer waterelementen in de openbare ruimte betekent meerdere manieren om water op te vangen, af te voeren en op te slaan. Zo kan een waterplein worden aangelegd, waterdoorlatende parkeerplaatsen worden aangelegd en/of een waterbassin aangelegd worden.

Meer groene ruimtes aanleggen

Meer vergroening betekent tevens minder verharding in de openbare ruimte. Niet alleen oogt het vaak mooi, het zorgt ook voor een betere opvang en opslag van water. Denk hierbij aan groene bermen, “groen” parkeren invoeren of natuurlijke gebieden inrichten waar water in opgevangen kan worden.

Wadi’s aanleggen

Een wadi is een kuil waarin het regenwater weg kan zakken (infiltreren) in de bodem. Dat betekent dat het schone regenwater op de plek waar het valt, terug in de bodem kan wegzakken. Het regenwater hoeft niet afgevoerd te worden via de riolering naar de rioolwaterzuivering.

Particulier gebied

Waterdoorlatende bestrating toepassen

Waterdoorlatende bestrating is een goede methode om wateroverlast terug te dringen. De bestrating laat hemelwater bijvoorbeeld infiltreren in de ondergrond of voert dit vertraagt af naar het oppervlaktewater, waardoor er minder wateroverlast optreedt.

Infiltratiekratten / regenwatertank aanbrengen in je tuin

Door infiltratiekratten of een regenwatertank in je tuin zorg je ervoor dat je het regenwater nóg beter en meer opvangt. Zo verminder je de hoeveelheid water in het riool en voorkom je overstromingen van het riool.

Regenpijp afkoppelen van riool in je tuin

Door je regenpijp af te koppelen en zelf op te vangen in bijvoorbeeld een regenton, zorg je ervoor dat regenwater het riool niet overbelast. Zo voorkom je (nog) meer wateroverlast.

Interstitial voorjaarscampagne WPN WM 1024x768px

Je tuin vergroenen

Meer vergroening betekent tevens minder verharding in je tuin. Niet alleen oogt het vaak mooi, het zorgt ook voor een betere opvang en opslag van water. Voorbeelden om je tuin te vergroenen zijn groene daken, groene wanden tegen je gevels en/of meer gewassen en planten.

Tegels vervangen door groen

Wil je meer weten over maatregelen die wateroverlast in het stedelijk gebied moeten beperken? Stuur dan een e-mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl. Of wil jij al meteen zelf aan de slag? Leer dan meer over Waterklaar.