Water in Balans ondersteunt Waterklaar


Waterklaar-760x475

WATERKLAAR is een campagne van Waterpanel Noord, waar ook Waterschap Limburg onderdeel van is. "Water in Balans ondersteunt de campagne WATERKLAAR om burgers te stimuleren de problemen die voortkomen uit wateroverlast zelf het hoofd te bieden”, zegt Josette Van Wersch, bestuurder van Waterschap Limburg. “Ook al voldoet het waterschap aan haar wettelijke verplichting dan nog zullen we met z’n allen hinder ondervinden van heftige regenval. Het klimaat verandert nu eenmaal en extreme neerslag komt steeds vaker voor. Aanpakken kan alleen met hulp van álle inwoners. Het goede nieuws is dat als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, u daarvoor subsidie kunt krijgen.”

Regenpijp? De zaag erin!

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat echter niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen daarnaast voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken!

2 afgekoppelde regenpijpen Stevensweert 2

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het moet gaan om private, bestaande woningen (geen nieuwbouw) die nog aangesloten zijn op een regenwaterriool. Inwoners moeten daarbij maatregelen treffen om het water op eigen terrein vast te houden. Voor de verschillende maatregelen die getroffen worden kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m2 (met een maximum van 25.000 euro).

Via de website www.waterklaar.nl/ kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Behalve tips om wateroverlast te beperken is daar ook heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit te vinden. De komende jaren spelen deze thema’s namelijk de hoofdrol in de campagne WATERKLAAR. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beperken van wateroverlast. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.