Water in Balans ondersteunt Waterklaar


Waterklaar-760x475

WATERKLAAR is een campagne van Waterpanel Noord, waar ook Waterschap Limburg onderdeel van is. "Water in Balans stimuleert de campagne WATERKLAAR om de problemen die  voortkomen uit wateroverlast het hoofd te bieden”, zegt Josette Van Wersch, bestuurder van Waterschap Limburg. “Maar die maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Dat kan alleen met hulp van álle inwoners. Als u de regenpijp afkoppelt van het riool en regenwater daar houdt waar het valt, kunt u daarvoor subsidie krijgen.”

Regenpijp? De zaag erin!

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Bovendien is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin. En met een regenton is het eenvoudig vanuit de tuin de plantjes water geven. Geen gezeul meer dus met emmertjes water vanuit de keuken!

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het gaat om private, bestaande woningen (geen nieuwbouw) die nog aangesloten zijn op een regenwaterriool. En daarbij maatregelen treffen om het water op eigen terrein vast te houden.Voor de verschillende maatregelen die inwoners treffen kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m2 (met een maximum van 25.000 euro).

Via de website www.waterklaar.nl/ kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Behalve tips om wateroverlast te beperken is er ook heel veel informatie over onderwerpen als droogte, hittestress en waterkwaliteit te vinden. De komende jaren spelen deze thema’s namelijk de hoofdrol in de campagne Waterklaar. Hulp van inwoners, bedrijven en instellingen is dringend nodig. We zijn samen verantwoordelijk om het waterprobleem te beperken. Daarom zetten gemeenten, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg nu aan tot actie: samen WATERKLAAR.