Landelijk/buitengebied


Zonder titel (1200 x 600 px) (1)

Wat kan een agrariër doen?

Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen. Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de nabijgelegen dorpen in de dalen als gevolg. Daarom worden agrariërs in het Heuvelland gevraagd ongeveer 10 mm extra water per vierkante meter vast te houden. Dat kan door akkers nog slimmer te bewerken.

In de videoserie Slim omgaan met water komen agrariërs uit Limburg aan het woord om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat er wateroverlast optreedt en belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. Met de video’s willen we andere agrariërs inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen. Geïnteresseerden die meer willen weten, zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties.

Welke maatregelen kan je nemen als agrariër?

Maisteelt

Interessante links

Handleiding bodemconditie (pdf, 17 MB)

Dit veldboekje is gemaakt om de conditie van een aantal bodems in Nederland te beoordelen. Het is specifiek ontwikkeld voor bodems waar akkerbouw en met name suikerbieten worden geteeld. U kunt het gebruiken om meer inzicht in uw eigen bodem te krijgen. De bodemconditie op een perceel kan niet los gezien worden van de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om de beoordeling te plaatsen in de context van uw bedrijfsvoering.

Overzicht handleiding waterinfiltratie (pdf, 3.6 MB)

Afstroming hangt af van een aantal factoren; de helling van een perceel, de hoeveelheid neerslag en de infiltratiesnelheid. Als bodemgebruiker heb je geen of nauwelijks invloed op de hellingsgraad van een perceel en de hoeveelheid neerslag die erop valt. Drie hoofdparameters (indringingsweerstand, infiltratiesnelheid en bodemkwaliteit) toegespitst op waterinfiltratie zijn praktisch meetbaar gemaakt en kunnen middels vijf methodieken uitgevoerd worden.

Videoserie Slim omgaan met water:

Niet kerende grondbewerking met Sylvain Wimmers

Positieve resultaten praktijkproeven extra water vasthouden landbouwpercelen

Aardappels poten met Bert Merx

Ruitzaaien met Gaston Lemlijn

Bodembeheer met Jack Nicolaes

Groenbemesters met John Hoedemakers