Houten schotten of strobalen


De meest effectieve wijze om te voorkomen dat reeds afstromend water snelheid kan maken is het beperken van de helling lengte. Dit is mogelijk door op regelmatige afstanden terreinruwheden te creëren.

Hoe werkt het

De meest effectieve wijze om te voorkomen dat reeds afstromend water snelheid kan maken is het beperken van de helling lengte. Dit is mogelijk door op regelmatige afstanden terreinruwheden te creëren.

Houten schotten of strobalen zijn hier een voorbeeld van, die effectief zijn in het remmen van stromend water. Ze kunnen tussen percelen geplaatst worden, zodat er geen verlies van areaal op hoeft te treden. Zo wordt voorkomen dat de stroombanen verder kunnen ontwikkelen en in (erosie) kracht kan toenemen. Dat voorkomt schade aan gewassen aan onderliggende percelen en wateroverlast benedenstrooms.

Strobalen kunnen ook nog geplaatst worden vlak voordat een hevige bui optreedt. Bij een goede weersvoorspelling is dit uitvoerbaar. Houten schotten tussen percelen zijn een permanentere oplossing en kunnen meerdere jaren blijven staan.

Effectiviteit

• Waterkwantiteit: Door het water te remmen, verliest het stroomkracht en daardoor kan wateroverlast voorkomen worden. Daarnaast zorgt een gereduceerde stroomkracht voor een afname in erosiekracht van het water.
• Waterkwaliteit: Volgens de experts heeft deze maatregel geen effect op de waterkwaliteits-situatie.

Kosten

In België geldt een GLB vergoeding van circa € 13,- per meter strobaal als erosiedam. Dit bedrag staat ongeveer gelijk aan de te verwachten kosten van de maatregelen.

Aandachtspunten

• Maatregel is alleen effectief als daadwerkelijk het water wordt tegengehouden en het sediment de kans krijgt om uit te zakken.
• Water moet ergens heen geleid worden vanaf schotten of strobalen om te voorkomen dat de gewassen waterschade oplopen of andere percelen, wegen of bebouwing onder water lopen.

Combinatie met andere maatregelen

Goed te combineren met allerlei andere maatregelen op teeltniveau.

Implementatie

Houten schotten zijn in het Ransdalerveld al geplaats. Het plaatsen van strobalen wordt geadviseerd op cruciale momenten bijvoorbeeld vlak voor een te verwachte grote bui.

Neveneffecten op productie

Geen effect, want stromend water treedt alsnog op bovenstrooms. Echter, benedenstrooms juist een positief effect, omdat er minder en langzamer stromend water het onderliggende perceel op komt.

Neveneffecten op omgeving

Aanzicht in het landschap, de strobalen en houten schotten vallen op en verstoren mogelijk het landschapsaanzicht.


Type maatregel:

Perceel

Waarom deze maatregel?

Water leiden en remmen

Gewassen:

Alle

Wanneer te nemen?

Voor, tijdens en na de teelt of permanent.

Vragen?

waterinbalans@waterschaplimburg.nl