Slemp opheffen


Lössgronden behoren tot de leemgronden. Leemgronden (80 % silt) hebben een instabiel karakter en vallen snel uiteen in kleinere delen, waardoor ze slecht waterdoorlatend worden. Er treedt snel verslemping op. Infiltratie van water in de bodem wordt belemmerd en er is ook een negatief effect op plantengroei.

Hoe werkt het

Na optreden van slemp is het dus belangrijk om deze op te heffen om de mogelijkheid tot waterinfiltratie te herstellen. Slemp kan plaatsvinden over het gehele perceel maar ook alleen in de rijsporen, door verdichting en verkleinen kluiten. Opheffen van slemp is voor opkomst van gewas mogelijk met een daarvoor geschikte rol met voldoende werkbreedte. Tijdens de teelt kan dit met bijvoorbeeld schoffelapparatuur, die de grond voldoende los maken. Het is dan wel belangrijk een goed moment te kiezen, dus pas schoffelen als het gewas het land nog net niet gesloten heeft, omdat bij een bui na schoffelen er mogelijk weer erosie kan optreden.

Effectiviteit

• Waterkwantiteit: Een eenmaal verslempte grond kan weinig water meer bergen. Door de korst te breken en/of de verslempte grond (in de sporen) wat dieper los te maken kan waterinfiltratie enigszins hersteld worden. De omstandigheden waaronder dit plaatsvindt zijn belangrijk om geen averechtse werking te krijgen
• Waterkwaliteit: Door afspoeling van water van het perceel te voorkomen, neemt ook het risico van afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen af

Kosten

Jaarlijks/Loonwerk: Het opheffen van slemp kan gedaan worden op een vergelijkbare manier als mechanische onkruidbestrijding. De
loonwerkkosten hiervoor (schoffelen, 12 rijig) zijn circa €75 per hectare.

Aandachtspunten

• Voorkomen dat losgemaakte grond gaat afspoelen bij een volgende (heftige) bui; weersvoorspelling in de gaten houden en pas schoffelen als er weer gewasbedekking is.
• Opheffen slemp alleen onder gunstige weersomstandigheden
• Voorkomen van slemp, door andere maatregelen is een effectievere manier dan slemp opheffen.
• Effectiviteit van apparatuur voor korst breken testen op lössgronden.

Combinatie met andere maatregelen

Watervoering van sporen beperken

Implementatie

Telers die schoffelapparatuur op bedrijf beschikbaar hebben, ivm mogelijkheid tot mechanische onkruidbestrijding zullen deze ook inzetten in verband met opheffen slemp. Het moment waarop vraagt om een goede afweging. Men is terughoudend om alleen voor dit doel een investering te doen.


Type maatregel:

Perceel

Waarom deze maatregel?

Infiltratie bevorderen

Gewassen:

Alle

Wanneer neem je deze maatregel?

Tijdens de teelt