Internationale afstemming


7

Water houdt niet op bij de grens. Waterveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen in een gebied waar hevige wateroverlast kan voorkomen. Binnen deze knop zoeken we bij de wateroverlastprojecten van Water in Balans de contacten met onze buurlanden en bekijken we samen welke maatregelen nodig zijn voor de benodigde bescherming.