Ruimtelijke ordening


6

Komt de invulling van ruimte nog overeen met de wensen en eisen die we vandaag hebben als het gaat om waterveiligheid? Is er genoeg ruimte voor de beken om te kunnen overstromen zodat wateroverlast in het bebouwde gebied beperkt blijft?

Binnen deze knop zoeken we bij de wateroverlastprojecten van Water in Balans naar meer ruimte om het water in de beken te kunnen bergen. Wat betekent dit voor het huidige ruimtegebruik?
Samen met andere overheden en met de ruimtegebruikers zelf verkennen we de mogelijkheden om meer ruimte voor de beken te creëren.