Klimaatadaptatie - Edwin Michiels en zijn gevecht als agrariër tegen extreme weersomstandigheden


Om zes uur ‘s morgens je bed uit en pas om twaalf uur ’s nachts de lamp weer uit doen. Voor agrariërs is het zomerseizoen letterlijk pappen en nathouden. “De afgelopen zomers was de droogte extreem. Dan ben je zeven dagen per week continu bezig je gewassen overeind te houden.”

(Wil je ondertitels bij de video? Bekijk deze dan op YouTube)

Jaarlijks terugkerend gevecht

Edwin Michiels voert als agrariër een jaarlijks terugkerend gevecht tegen de steeds extremere weersomstandigheden. Een strijd die het hele jaar duurt. “Droogtebestrijding begint nu, in de winter. Alles wat nu valt, moet je zien vast te houden in de bodem.” Een moeilijk opgave, want veel water dat nu valt, gaat voor een groot deel verloren.

uitgedroogde akker

Beregenen

De hete zomers dwingen Edwin om weken, soms maandenlang zijn land te beregenen. “Het is verschrikkelijk intensief, want het is non-stop controleren en bijstellen, ook ’s nachts. Niet beregenen betekent geen oogst en dus ook geen opbrengsten.” Met name de zomer van 2020 staat als een zwarte dag in zijn geheugen gegrift. “De temperatuur van de grond was 50 graden. Dan helpt niets meer. De winst verdampt letterlijk, terwijl de kosten stijgen.”

460E5D1E-000B-4615-8D20-35132646576C

Droogte doet veel met het gezin

Behalve voor financieel verlies zorgt de droogte ook voor veel spanning privé. Want wat als het nog erger wordt? Hoe moet het dan de komende jaren? “Droogte doet veel met het gezin. Het zonnetje schijnt en iedereen geniet op het terras of aan het water, maar wij proberen met man en macht te redden wat er te redden valt. Je krijgt geen rust. De lontjes worden korter, het wordt er niet gezelliger op.”

Waterschap Limburg werkt nauw samen met de agrarische sector om hoofd te bieden tegen het veranderende klimaat. Gelukkig maar, want Edwin peinst er niet over om te stoppen. “Het is mijn pensioen, maar ook mijn passie. Samen met de natuur een mooi product maken waar iedereen van kan genieten. Dat is toch fantastisch.”

D212D6B0-B734-4504-8AE1-E3B28F7658B3

Klimaatadaptatie

Te veel water is een probleem. Te weinig ook. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast en droogte. Natuur en landbouw staan hierdoor onder druk. Maar hittestress in steden is ook een steeds groter wordend probleem. Het vraagt om ingrepen in het landschap die zorgen dat water bij extreme neerslag snel wordt afgevoerd, maar in periodes van droogte juist wordt vastgehouden. Samen met bedrijven, inwoners, andere overheden en partners in het buitenland werken we aan een robuust watersysteem, dat bestand is tegen de verandering van het klimaat. We leggen honderden nieuwe stuwen aan om water langer vast te houden. Ook het grondwater. Zo voorkomen we in droge periodes ook dat water te snel wegstroomt. En we herstellen de natuurlijke loop van beken, zodat ze meer kronkelen (meanderen). Hierdoor houden ze meer water vast en kan de omliggende natuur floreren.