Nol Beckers


Naam: E.H.S. (Nol) Beckers

E-mail: n.beckers@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Zelfstandig ondernemer Maaslands Antiquariaat en Kunsthandel, Maastricht
  • Lid gemeenteraad Maastricht