Nol Beckers (E.H.S.)


Woonplaats: Maastricht

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Zelfstandig ondernemer Maaslands Antiquariaat en Kunsthandel, Maastricht