Harrie Vermeulen


Naam: H.P.J. (Harrie) Vermeulen

E-mail: h.vermeulen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Weert

Fractie

BBB+ (BBB)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Eigenaar H.P.J. Vermeulen, Weert

Andere functies onbezoldigd

Geen