Fred Bongers (G.J.C.)


Woonplaats: Meijel

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

  • Beleidsmedewerker Provincie Limburg, Maastricht
  • Lid Bezwarencommissie Voergroep Zuid, Deurne

onbezoldigd

  • Bestuurslid CDA Peel en Maas
  • Lid Werkgroep Natuur en Recreatie Dorpsoverleg Meijel