Leon Lacroix


Naam: L.J.M. (Leon) Lacroix

E-mail: l.lacroix@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Gulpen

Fractie

BBB+ (BBB)

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter BBB+

Andere functies bezoldigd

  • Eigenaar Agrarisch + Recreatiebedrijf, Maatschap Lacroix-Conjaerts, Gulpen
  • Ledenraad Friesland-Campina

Andere functies onbezoldigd

Geen