Ad Berger (A.M.)


Woonplaats: Linne

Fractie:

Ingezetenen / Limburg Lokaal

Andere functies:

onbezoldigd

  • Lid (namens oudergeleding) Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond
  • DB-lid Ouderraad BC Broekhin, Roermond

  • Lid Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw