Ad Berger


Naam: A.M. (Ad) Berger

E-mail: a.berger@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Linne

Fractie:

LV50 (Lokaal Limburg)

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter LV50

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Lid adviesraad Sociaal Domein Maasgouw
  • Voorzitter LVM Maasgouw