Rose-Marie Kaanen


Naam: R.A. (Rose-Marie) Kaanen

E-mail: r.kaanen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Arcen

Fractie

Water NATUURlijk (Water Natuurlijk)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

Eigenaar/designer, Design-Factory.nl / Rose-Marie Kaanen Communicatie

Andere functies onbezoldigd

  • Voorzitter Stichting Dorp en Erfgoed Arcen, Arcen
  • Bestuur Limburgse Design Associatie