Frédérique Verheij-Péters


Naam: mr. F.P.J. (Frédérique) Verheij-Péters

E-mail: f.verheij@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie

Water NATUURlijk (Natuurterreinen)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Bestuurslid Limburgs Particulier Grondbezit, Sint Odiliënberg/Ede
  • Lid Commissie Pacht, Federatie Particulier Grondbezit, Ede