Jos Teeuwen


Naam: mr. J.H.G.M. (Jos) Teeuwen

E-mail: j.teeuwen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Lid dagelijks bestuur

Portefeuille Hoogwaterbescherming / Waterkeringen

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Maaswerken
 • Aanleg & verbetering (lange termijn en beoordeling)
 • Vergunningen en plantoetsing*
 • Innovatie
 • Unie Commissie Waterkeringen (CWK)
 • Regionaal bestuurlijk overleg Maas (RBOM)
 • BO 14 dijkversterkingen (Noordelijke Maasvallei)
 • Koploper Maas Maastricht
 • Stuurgroep Delta Maas (SDM)
 • Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Stuurgroep Koploper Maas
 • Breed Bestuurlijk Overleg Maas (BBOM)
 • Nederlands delegatie Vlaams Nederlandse Bilaterale Maas (VNBM)
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Fractie:

Ingezetenen / Waterbelang Limburg

Andere functies:

bezoldigd

onbezoldigd

 • Strategisch Adviseur Beheersmaatschappij De Lings BV, Venlo
 • Voorzitter CDA Afdeling Venlo
 • Vicevoorzitter CDA Afdeling Limburg, Maastricht
 • Voorzitter Stichting Passiespelen Tegelen
 • Bestuurslid Stichting Rector Snijdersfonds, Venlo
 • Voorzitter Parochieplatform Venlo-Oost
 • Bestuurslid Stichting Familiegraf Paul en Joseph Teeuwen

teeuwen