Jos Teeuwen


Naam: mr. J.H.G.M. (Jos) Teeuwen

E-mail: j.teeuwen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Fractie

Waterbelang Limburg (Waterbelang Venlo)

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter Waterbelang Limburg

Andere functies bezoldigd

  • Uitvoerend bestuurder Het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
  • Lid Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg

Andere functies onbezoldigd

  • Penningmeester Stichting Familiegraf Paul en Joseph Teeuwen
  • Bestuurslid Stichting Rector Snijdersfonds, Venlo
  • Voorzitter CDA Venlo
  • Vicevoorzitter CDA Afdeling Limburg, Maastricht
  • Voorzitter Stichting Passiespelen Tegelen