Jos Teeuwen


Naam: mr. J.H.G.M. (Jos) Teeuwen

E-mail: j.teeuwen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Fractie

Waterbelang Limburg (Waterbelang Venlo)

Functies

Lid dagelijks bestuur

Lid algemeen bestuur

Portefeuille Hoogwaterbescherming / Waterkeringen

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Maaswerken
 • Aanleg & verbetering (lange termijn en beoordeling)
 • Vergunningen en plantoetsing
 • Innovatie

Externe vertegenwoordiging

 • Uniecommissie Waterkeringen (CWK)
 • Regionaal bestuurlijk overleg Maas (RBOM)
 • BO 14 dijkversterkingen (Noordelijke Maasvallei)
 • Koploper Maas Maastricht
 • Stuurgroep Delta Maas (SDM)
 • Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Stuurgroep Koploper Maas
 • Breed Bestuurlijk Overleg Maas (BBOM)
 • Nederlands delegatie Vlaams Nederlandse Bilaterale Maas (VNBM)
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

 • Penningmeester Stichting Familiegraf Paul en Joseph Teeuwen
 • Bestuurslid Stichting Rector Snijdersfonds, Venlo
 • Voorzitter CDA Venlo
 • Vicevoorzitter CDA Afdeling Limburg, Maastricht
 • Voorzitter Stichting Passiespelen Tegelen