Guiseppe Noteborn


Naam: G.M. (Guiseppe) Noteborn

E-mail: g.noteborn@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie

LV50 (VVD)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Fractievoorzitter VVD gemeenteraad Maastricht
  • Medior beleidsadviseur warmte Provinciale Energie Strategie bij Provincie Limburg, Maastricht

Andere functies onbezoldigd

Geen