Guiseppe Noteborn


Naam: G.M. (Guiseppe) Noteborn

E-mail: g.noteborn@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie:

Ingezetenen / VVD

Andere functies:

bezoldigd

  • Fractievoorzitter VVD gemeenteraad Maastricht
  • Beleidsmedewerker Provinciale Energie Strategie bij Provincie Limburg, Maastricht