Guiseppe Noteborn (G.M.)


Woonplaats: Maastricht

Fractie:

Ingezetenen / VVD

Andere functies:

bezoldigd

  • Burgerraadslid VVD Gemeente Maastricht
  • Verzekeringsagent buitendienst BSB Verzekeringen, Geleen

onbezoldigd

  • Head Financial Council ISN Maastricht