Marja Hilders


Naam: drs. M.J. (Marja) Hilders

E-mail: m.hilders@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie

AWP voor water, klimaat en natuur

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter AWP

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

Geen