Ton Haagen


Naam: drs. A.A.M. (Ton) Haagen

E-mail: t.haagen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Fractie

Partij voor de Dieren

Functie

Lid algemeen bestuur - fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Vrijwilliger gastheer Toon Hermans Huis Noord-Limburg, Venlo