Jan van der Staak


Naam: J.H.G. (Jan) van der Staak

E-mail: j.vanderstaak@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Ysselsteyn

Fractie

BBB+ (Ongebouwd)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Mede-eigenaar Melkveebedrijf Van der Staak-Arts, Ysselsteyn

Andere functies onbezoldigd

  • Voorzitter Runderstudieclub Ysselsteyn Vredepeel, Ysselsteyn
  • Lid Ledenraad Mestac, Ysselsteyn