Dick van Mierlo


Naam: drs. ing. D.H.A.J. (Dick) van Mierlo

E-mail: d.vanmierlo@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Venlo

Fractie

BBB+ (BBB)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Kredietbeoordelaar Team HID, Rabobank Nederland

Andere functies onbezoldigd

Geen