Jaaropgaaf grondwateronttrekking


Heeft u in 2023 in Limburg grondwater gebruikt voor bijvoorbeeld het beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van sportvelden? Dan vragen wij u om de jaaropgaaf grondwateronttrekking in te dienen. Wij hebben deze gegevens nodig om het waterbeheer in goede banen te leiden.

Geef uw verbruik door

Alle onttrekkers van grondwater, van agrariërs tot industrie en van sportveldbeheerders tot bouwbedrijven en particulieren, hebben een uitnodiging ontvangen om de jaaropgaaf grondwateronttrekking in te dienen. Ook als u in 2023 géén grondwater heeft onttrokken. U kunt dan 0 m³ op het registratieformulier invullen.

Voor onttrekkers van grondwater voor beregening van sportvelden, bronbemalingen en industriële doeleinden is de jaaropgaaf tevens het aangiftebiljet provinciale grondwaterheffing.

Indienen jaaropgaaf

Wij stellen het op prijs als u de jaaropgaaf grondwateronttrekking via de digitale formulieren invult. Wij kunnen de ingediende gegevens dan direct verwerken in het grondwaterregister. Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving van Waterschap Limburg via vergunningen@waterschaplimburg.nl