Mike Voesten


Naam: ing. M.J.G.A. (Mike) Voesten

E-mail: m.voesten@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Ospel

Fractie

AWP voor water, klimaat en natuur

Functie

Burgercommissielid Watersysteem, Zuiveren en Waterketen

Andere functies bezoldigd

  • Directeur / Eigenaar Afvalwatertechniek NB Milieu BV, Baexem

Andere functies onbezoldigd

Geen