Linda Jacobs


Naam: Ms L.A.H. (Linda) Jacobs Bsc

E-mail: l.jacobs@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Stevensweert

Fractie

LV50

Functie

Burgercommissielid Watersysteem, Zuiveren en Waterketen

Andere functies bezoldigd

  • Echocardiografist / hartfalen caregiver, PlusPunt Medisch Centrum HOZL, Kerkrade-Heerlen
  • Hoofdanalist Glanum Medical, Urmond

Andere functies onbezoldigd

  • Kartrekker Wonen, Zorg en Veiligheid, Adviesraad Sociaal Domein, Maasgouw