Monique Mertschuweit-Janssen


Naam: M.M.L. (Monique) Mertschuweit-Janssen

E-mail: m.mertschuweit@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Roermond

Burgercommissielid

Fractie

Waterbelang Limburg

Functie

Burgercommissielid Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Andere functies bezoldigd

  • Teammanager Economie & Cultuur, Gemeente Maastricht

Andere functies onbezoldigd

  • Bestuurslid Werk voor Heerlen / Bovengrondse vakschool, Heerlen (vergoeding)
  • Lid Klachtencommissie De Zorggroep, Venlo (onkostenvergoeding)
  • Bestuurslid Stichting Cantabile De Maerelingk, Roermond