Nicole Laeven


Naam: N.A.J.M. (Nicole) Laeven

E-mail: n.laeven@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Cadier en Keer

Fractie

Partij voor de Dieren

Functie

Burgercommissielid Watersysteem, Zuiveren en Waterketen

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Bestuurslid Werkgroep Partij voor de Dieren Limburg