Jurgen Münten


Naam: drs. J. (Jurgen) Münten

E-mail: j.munten@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Brunssum

Fractie

Waterbelang Limburg

Functie

Burgercommissielid Watersysteem, Zuiveren en Waterketen

Andere functies bezoldigd

  • Clusterleider Ruimtelijke Ordening, Gemeente Echt-Susteren, Echt

Andere functies onbezoldigd

  • Commissielid Ruimte en Techniek, Gemeente Brunssum, Brunssum