Jeanne Hesen-Slots


Naam: J.M.C. (Jeanne) Hesen-Slots

E-mail: j.hesen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Kessel-Eik

Fractie

BBB+

Functie

Burgercommissielid Watersysteem, Zuiveren en Waterketen

Andere functies bezoldigd

  • Gemeenteraadslid Peel en Maas, Kessel-Eik (onkostenvergoeding)
  • Administratief medewerker (parttime) Loonbedrijf Maas B.V., Kessel-Eik

Andere functies onbezoldigd

  • Waterportefeuillehouder Peel en Maas, LLTB-Roermond, Kessel-Eik
  • Secretaris Omgevingsfonds Kookepan Leudal, Neer
  • Secretaris Eiks Ontmoetings Punt (EOP), Kessel-Eik