Boshommellandschap Geuldal


Waterschap Limburg wil ervoor zorgen dat er meer speciale bijensoorten kunnen groeien in het heuvelland. Om dit te bereiken, werken we samen met tien andere partijen aan het Initiatief Boshommellandschap. Onze bijdrage aan dit project is het aanpassen van het beheer van onze regenwaterbuffers rondom het Geuldal.

Vroeger kwam de boshommel veel voor in Nederland, maar na 1950 werd deze bijensoort nog maar zelden gezien. Voor dit initiatief was de laatste keer dat iemand deze bij had gezien zelfs in 2007. Het is nu tijd om actie te ondernemen. De boshommel heeft een goed landschap nodig om te leven, en dat landschap moet ook geschikt zijn voor andere soorten. Daarom is de naam van dit beestje het middelpunt van het project 'Boshommellandschap Geuldal'.

Bijen zijn erg belangrijk

Gezonde bijenpopulaties zijn erg belangrijk als we de natuur willen bevorderen. Bijen hebben genoeg voedsel nodig in hun leefgebied, vooral wanneer ze uitvliegen (februari tot en met september).

Voor dit initiatief was er vaak niet genoeg bloemrijk leefgebied voor bijen, vooral in het voorjaar ontbrak het aan bloeiende bloemen en planten. Het landschap was niet vriendelijk voor bijen. Door samen te werken, hebben we een betere omgeving gecreëerd voor bijen en hommels.

De rol van het waterschap

Bijen hebben verschillende soorten leefgebieden nodig. De regenwaterbuffers die we hebben, zijn belangrijk voor dit initiatief. Hoewel deze buffers bedoeld zijn om de bewoners van Geuldal te beschermen tegen hevige regen, zijn ze ook erg geschikt als nestelplekken voor wilde bijen, omdat ze meestal droog staan.

We doen mee met twintig buffers voor dit initiatief, waarvan er tien later worden gemaaid of begraasd. Zo hebben bijen langer voedsel van de bloeiende planten. De andere tien buffers worden met rust gelaten. In het najaar van 2023 gaan we de nestelplekken bij de tien aangepaste buffers verbeteren.

We willen als waterschap kijken of we op andere plaatsen meer bij-vriendelijk beheer kunnen toepassen bij onze regenwaterbuffers.

Succesvolle resultaten

Dankzij de inspanningen van het 'Boshommellandschap Geuldal'-project is de boshommel weer gezien in 2021. Sindsdien hebben ze zich succesvol voortgeplant. Tussen 2018 en 2022 zijn er maar liefst 194 soorten wilde bijen in Geuldal gevonden. Ondanks het slechte jaar voor bloemen en bijen in 2022, werden er toen elf nieuwe soorten bijen ontdekt.

Meer weten?

Bekijk dan onderstaande video, of ga naar de website van Boshommellandschap Geuldal.

Boshommellandschap Geuldal is een initiatief van Wageningen University & Research. De overige partners zijn: coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Limburg Bloeit Op, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem, Stichting het Limburgs Landschap, Provincie Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg.