Certificaat CO2-prestatieladder


Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Via de nota ‘Samen Duurzaam’ werkt Waterschap Limburg mee om deze doelstellingen te behalen. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina.

Op weg naar een energieneutrale organisatie

Energieneutraal staat voor een situatie waarin over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd object ten minste nul is. Er wordt niet meer energie uit het gas -en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen wordt opgewekt. De duurzame opwek kan zelf gerealiseerd worden, maar er kan ook duurzame (groene) energie ingekocht worden. Om zo min mogelijk energie gebruiken en CO2 vrij te laten komen,  zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Maar er zijn nog grote stappen te zetten om de doelen te halen.

CO2-prestatieladder: stap voor stap

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Waterschap Limburg berekent elk half jaar opnieuw hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en stelt doelen op.  Ook worden maatregelen genomen, medewerkers, inwoners en externe partners worden geïnformeerd en waar nodig betrokken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2025 als organisatie energieneutraal te zijn.

Halfjaarlijkse footprint berekening

Om de voortgang te kunnen bepalen, is het belangrijk om te weten hoeveel CO2 er door de organisatie vrij komt. De jaarlijkse berekening die daarbij hoort heet de 'footprint'.

Te nemen maatregelen

Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het elektraverbruik (47%). Mede doordat dit nog niet volledig uit hernieuwbare bronnen van Nederlandse bodem afkomstig is, heeft het een grote impact op de footprint. Daarnaast hebben het brandstof- (28%) en gasverbruik (12%) een grote impact. Dit wordt namelijk gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en het gebruik van wagens of andere materialen.

De volgende maatregelen worden ingezet die helpen om de hoeveelheid CO2 die vrijkomt minder te maken:

  • Verduurzamen van het wagenpark (doelstelling 10% minder CO2 uitstoot in 2025 t.o.v 2018)
  • Verduurzamen van gebouwen (doelstelling 17% minder CO2 uitstoot in 2025 t.o.v. 2018)
  • Beter inregelen van installaties(doelstelling 6% minder CO2 uitstoot in 2025 t.o.v. 2018)
  • Verbeteren inzichten (doelstelling 0% in 2025 t.o.v. 2018)

Naast deze acties zijn ook een aantal onderzoeken gestart. In deze onderzoeken wordt gekeken naar de maatregelen die Waterschap Limburg nog meer kan nemen om de doelen te halen. In 2025 wil Waterschap Limburg 25% CO2 reductie behalen ten opzichte van 2018. De doelstelling van 25% is in 2021 behaald met 29%. Komend jaar bekijken we of de reductie blijvend is en passen hier de doelstelling eventueel op aan.

Jaarlijkse audit

Elk jaar wordt Waterschap Limburg ge-audit door een onafhankelijke certificatie instelling, NormecNCK. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of Waterschap Limburg het CO2-managementsysteem goed heeft geïmplementeerd. Dit betekent dat jaarlijks wordt gekeken naar hoe goed het waterschap haar emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief het is geweest op het uitvoeren van de geplande maatregelen, welke acties er zijn ondernomen om het bewustzijn te vergroten en of er actief is deelgenomen aan relevante initiatieven. In juli 2022 vindt de eerst audit plaats. Wanneer deze succesvol is door lopen zal hier het certificaat worden gepubliceerd.

Wat kunt u doen?

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

  • Kijk voor advies, subsidies en tips over energie besparen en duurzame maatregelen in woningen op de website van het Energieloket van uw gemeente.
  • Wilt u weten waar het waterschap in uw buurt aan werkt? Bekijk dan het projectenoverzicht.
  • Meer weten over de energietransitie? Kijk op de website van uw gemeente of bekijk de regionale energie strategieën van Noord- en Midden Limburg of Zuid-Limburg.

Infographic van footprint 2022 en voortgang t.o.v. 2018