Waterbeheerprogramma 2022-2027: water in een veranderend klimaat


Een nieuw waterbeheerprogramma

WBP banner-plat

Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen nodig zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in het waterbeheerprogramma (WBP). Op dit moment is Waterschap Limburg bezig met de voorbereiding van dit nieuwe WBP voor de periode 2022-2027.

Omdat de opgaven groot en gezamenlijk zijn, betrekken we nadrukkelijk onze  omgeving bij de totstandkoming van dit programma. Dat doen we door middel van de ‘omgevingsreis van Waterschap Limburg’ waarbij we collega-overheden, inwoners en partnerorganisaties vragen mee te denken over de invulling van dit programma.

Download hier het Voorontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027

Hieronder kunt u het Voorontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 downloaden. Veel organisaties hebben een bijdrage geleverd aan dit voorontwerp. Hierdoor hebben we samen de Limburgse wateropgaven voor de toekomst kunnen bepalen. En ook in deze fase van het voorontwerp blijven we benieuwd naar uw mening.

Download

Voorontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 (PDF 23,5 Mb)

Reaties op het Voorontwerp Waterbeheerprogramma

Schriftelijke reacties kon u tot 1 oktober 2020 insturen. Met de reacties die we ontvangen, werken we verder aan het ‘Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027’. Dat wordt in de eerste helft van 2021 ter inspraak gelegd.

Meer informatie?

Wil u meer informatie over de inhoud van dit voorontwerp, neem dan contact op met Paul Geurts (06 461 845 39) of Christel Verstappen (06 487 655 55). Zij staan u graag te woord.

Planning

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

De omgevingsreis die we maken voor het WBP heeft al heel veel nuttige informatie opgeleverd. Dat hebben we verwerkt in een voorontwerp dat we op 1 september op deze website plaatsen. In het najaar wordt het ontwerp vastgesteld door het dagelijks bestuur waarna het vanaf 2021 officieel ter inzage wordt gelegd.

Video omgevingsreis