Onderzoek Deltares, naar de werking van beken bij extreme regenval


Helibeeld-watercrisis-2021-Meerssen

Kennisinstituut Deltares heeft op 26 januari in een webinar de resultaten van de watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Waterschap Limburg en Provincie Limburg.

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige wateroverlast. Deze hoogwatercrisis riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben het onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven voor een feitelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is in mei 2022 afgerond. Dit onderzoek was gericht op vier locaties die in 2021 getroffen zijn door het hoogwater. De resultaten staan elders op deze pagina.

De tweede fase van het onderzoek is net afgerond en biedt waardevolle inzichten over hoe onze beken in Limburg reageren op extreme neerslag. Er zijn kansrijke typen maatregelen die op korte termijn verder verkend gaan worden. De afgelopen maanden zijn meerdere onderzoeken en adviezen opgeleverd. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gaat de aanbevelingen uit deze onderzoeken verder uitwerken om te komen tot een gerichte aanpak.

Webinar terugkijken

Deltares heeft de resultaten van de uitgebreide watersysteemanalyse gepresenteerd in een webinar. Hieronder kan je dit terugkijken.