Resultaten case studies op vier hoogwaterlocaties

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Geul door Valkenburg

Onderzoeksbureau Deltares heeft op verzoek van Waterschap Limburg en provincie Limburg onderzoek gedaan naar vier case studies in Limburg. Het zijn locaties die vorig jaar getroffen zijn door hoogwater, te weten: Geulmonding, Roermonding, Eygelshoven en Valkenburg. De locaties zijn gekozen op basis van de omstandigheden die er gespeeld hebben in juni en juli 2021.

Het doel van de case studies is te leren welke lokale omstandigheden een rol hebben gespeeld tijdens extreme neerslag met wateroverlast of overstroming tot gevolg. Voor Valkenburg en de Geul- en Roermonding waren dat de overstromingen van juli 2021. Voor Eygelshoven  was het een neerslaggebeurtenis in juni 2021, waarbij het water oppervlakkig afstroomde. De rapportages zijn verder een eerste verkenning naar maatregelen die genomen kunnen worden bij (extreme) neerslag en hoogwater.

De case studies maken onderdeel uit van een brede watersysteemanalyse voor Geul, Geleenbeek en Roer die Deltares momenteel uitvoert. Die analyse loopt tot eind 2022.

Webinar Deltrares

Deltares heeft de uitkomsten van de vier case studies gepresenteerd in een webinar. Per case study wordt er een toelichting geven en hieronder het tijdsmoment in de presentatie per onderdeel.

  • 5:36 Eygelshoven
  • 16:17 Roermonding
  • 28:03 Valkenburg
  • 39:37 Geulmonding